138259229wfqwqf

Maersk we Microsoft täze ädim ätdiler

Daniýanyň Maersk gämi gatnaw kompaniýasy, Microsoft Azure-ni bulut platformasy hökmünde ulanmagyny giňeltmek arkaly tehnologiýa “bulut-ilkinji” çemeleşmesini güýçlendirmek kararyna geldi.
Daniýanyň Maersk gämi gatnaw kompaniýasy, Microsoft Azure-ni bulut platformasy hökmünde ulanmagyny giňeltmek arkaly tehnologiýa “bulut-ilkinji” çemeleşmesini güýçlendirmek kararyna geldi.
Mundan başga-da, bildirişe görä, maşyn öwrenmek we maglumat analitikasy Maerskä goşmaça düşünje almaga we täze iş usullaryny goldamaga mümkinçilik berer.

1686304894315
Uzakdan konteýner dolandyryşy (RCM) eýýäm Maersk bilen Microsoft-yň arasynda bar bolan hyzmatdaşlygyň netijesidir.Bu sanly çözgüt Maerskä ýüzlerçe müň rifleriň temperaturasyna we çyglylygyna hakyky wagtda gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
Microsoft-yň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we baş iş dolandyryjysy Judson Altoff: "Sanly tehnologiýalar logistika pudagy üçin durnukly üpjünçilik zynjyrlaryny gurmaga we goldamaga kömek etjek çözgütleri we hyzmatlary ösdürmek üçin möhümdir" -diýdi.
Şeýle hem: "Azure bilen Maersk-iň strategiki bulut platformasy hökmünde Microsoft we Maersk, innowasiýalary çaltlaşdyrmak we müşderileriň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin pudagy sanlaşdyrmak üçin hyzmatdaşlyk edýärler" -diýdi.


Iş wagty: Iýun-09-2023