138259229wfqwqf

Kanadanyň portlarynda iş taşlaýyş!

Kanadanyň port işgärleri tarapyndan meýilleşdirilen 72 sagatlyk iş taşlaýyş indi dokuzynjy gününe girdi.Canadaük eýeleriniň iş berijiler bilen kärdeşler arkalaşyklarynyň arasyndaky şertnama jedellerini çözmek üçin hökümetiň gatyşmagyny talap edýändigi sebäpli Kanadanyň federal hökümeti barha artýan basyş bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

1

“VesselsValue” -nyň habaryna görä, Kanadanyň Günbatar kenaryndaky port işgärleriniň alyp barýan iş taşlaýyşlary, MSC Sara enaelena we OOCL San-Fransisko atly iki konteýner gämisiniň Wankuwer portundan Sietl portuna geçmegine sebäp boldy.

Iş taşlaýjylar ýükleri düşürip bilmeýändikleri sebäpli iş taşlaýyş bu portlarda dyknyşyk döredip biler.Dyknyşyk, ahyrsoňunda harytlaryň yza çekilmegine we ýük daşamagyň gijikmegine sebäp bolup biler, bu bolsa ep-esli töleg tölemegine sebäp bolup biler.Bu çykdajylaryň sarp edijilere geçirilmegi ähtimal.


Iş wagty: Iýul-10-2023